چطور آلمانی صحبت کنیم: یادگیری زبان آلمانی در شش گام

یادگیری زبان آلمانیآیا یادگیری زبان آلمانی دشوار است؟ زبان آلمانی به عنوان زبانی دشوار شناخته می‌شود. لغات آلمانی جنسیتی است، یعنی کلمات  دارای جنسیت هستند و افعال و صفات نیز متناسب با جنس کلمه بکار می روند. همچنین کلمات با هجاهای طولانی و تلفظ دشوار در زبان آلملنی بسیار است. اما چیزهای زیادی نیز در زبان آلمانی [...]