مرکز آموزش زبان‌های خارجی نیروانا

مرکز آموزش زبان‌های خارجی نیروانا

لوگو نیروانا

[vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_wrp_col_paddings=”false” rt_border_top=”” rt_border_bottom=”” rt_border_left=”” rt_border_right=”” rt_border_top_mobile=”” rt_border_bottom_mobile=”” rt_border_left_mobile=”” rt_border_right_mobile=”” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_wrp_col_paddings=”false” rt_border_top=”” rt_border_bottom=”” rt_border_left=”” rt_border_right=”” rt_border_top_mobile=”” rt_border_bottom_mobile=”” rt_border_left_mobile=”” rt_border_right_mobile=”” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text]

با توجه به اسم و سطح کلاس زبان و نام استاد، بر روی کارنامه زبان مربوطه کلیک کنید و جزئیات آن را ببینید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column width=”1/3″ rt_wrp_col_paddings=”false” rt_border_top=”” rt_border_bottom=”” rt_border_left=”” rt_border_right=”” rt_border_top_mobile=”” rt_border_bottom_mobile=”” rt_border_left_mobile=”” rt_border_right_mobile=”” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”3673″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس F&F4-12&13 – خانم آیسان شوندی”][vc_single_image image=”3678″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس F&F 1.d – خانم نرگس رسولی”][vc_single_image image=”3680″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”ٍٍکلاس ER-int – خانم نیکی عمومی”][vc_single_image image=”3681″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”ٍٍکلاس ER-pre – خانم نیکی عمومی”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ rt_wrp_col_paddings=”false” rt_border_top=”” rt_border_bottom=”” rt_border_left=”” rt_border_right=”” rt_border_top_mobile=”” rt_border_bottom_mobile=”” rt_border_left_mobile=”” rt_border_right_mobile=”” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”3682″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس F&F 2.d – خانم نیکی عمومی”][vc_single_image image=”3677″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس First 1 – خانم نرگس رسولی”][vc_single_image image=”3679″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس F&F 3 – خانم نرگس رسولی”][vc_single_image image=”3684″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس Connect 2 – آقای احمد قاضی”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ rt_wrp_col_paddings=”false” rt_border_top=”” rt_border_bottom=”” rt_border_left=”” rt_border_right=”” rt_border_top_mobile=”” rt_border_bottom_mobile=”” rt_border_left_mobile=”” rt_border_right_mobile=”” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”3683″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس F&F 1 – خانم نیکی عمومی”][vc_single_image image=”3675″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس Sol-int – آقای احمد قاضی”][vc_single_image image=”3676″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس Sol-pre – خانم انصاری”][vc_single_image image=”3674″ img_size=”300×200″ alignment=”center” onclick=”img_link_large” title=”کلاس F&F 4 – آقای احمد قاضی”][/vc_column][/vc_row]