دوره های زبان و خلاقیت کودکان

آموزش زبان انگلیسی

با متد Pockets برای کودکان 3 تا 6 ساله

به همراه

نقاشی کاردستی سفال

سه روز در هفته

هر جلسه 3 ساعت

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.