نوجوانان

نوجوانان 12 ساله تا 18 ساله بسته به سطح سواد انگلیسی شان با دو متد English Plus یا Solutions (جدیدترین متد انتشارات آکسفورد)، زبان انگلیسی را فرا می گیرند. کلاس های مکالمه آزاد نیز برای نوجوانان وجود دارد.