زبان های خارجی

زبان مهمترین ابزار انسان برای برقراری ارتباط در جامعه است و بدون فهم زبان ارتباط برقرار کردن با دیگران به کاری سخت و پیچیده بدل می شود. پس بسیار مهم است که در جهان امروز که ارتباطات بسیار گسترده شده و از مرزهای شهر و کشورها فراتر رفته است، هر انسانی برای آنکه بتواند فرد موفق تری باشد، دست کم به یک زبان غیر از زبان مادری خودش نیز مسلط باشد و یا آن را آنقدر بشناسد که بتواند بوسیله آن با افراد بیشتری در جهان ارتباط موثر برقرار کند. در کشورهای پیشرفته آموزش زبان های خارجی از همان دوران ابتدایی بسیار جدی گرفته می شود چرا که اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده اند. اما در کشور ما متاسفانه به دلایلی امر آموزش زبان در دستور کار مدارس آنطور که باید قرار نگرفته است، و آموزشگاه های زبان های خارجی این رسالت را بر عهده گرفته اند.

24 اردیبهشت, 1398

فراگیری زبان دوم

یادگیری زبان دوم یا فراگیری زبان دوم به پنج مرحله قابل تقسیم است: دوره خاموش، آشنایی اولیه، زبان گشودن، سلاست متوسط و گفتار سلیس. در این مقاله هر پنج مرحله فراگیری زبان دوم را شرح داده ایم:   در اولین مرحله، یعنی دوره خاموش یا پیش‌تولید، زبان‌آموزان تا پانصد کلمه را به خاطر می سپارند، [...]
زبان های خارجی 0 دیدگاه
7 اردیبهشت, 1398

معرفی زبان های خارجی مهم و پرطرفدار

چرا یادگیری دست کم یکی از زبان های خارجی مهم است؟ زبان مهمترین ابزار انسان برای برقراری ارتباط در جامعه است و بدون فهم زبان ارتباط برقرار کردن با دیگران به کاری سخت و پیچیده بدل می شود. پس بسیار مهم است که در جهان امروز که ارتباطات بسیار گسترده شده و از مرزهای شهر [...]
زبان های خارجی 0 دیدگاه