آیلتس ( IELTS ) که سرواژه کلمات (International English Language Testing System) به معنی سامانه بین المللی ارزیابی زبان انگلیسیاست، یکی از مهم ترین آزمون‌های زبان انگلیسی است که در اغلب کشورها برگزار می گردد. آزمون IELTS جزو آزمون های بریتیش است و از این نظر متفاوت با آزمون تافل، که امریکایی است، می باشد. داوطلبان آزمون آیلتس در کنار تفاوت ساختاری این آزمون با تافل، باید هنگام انتخاب کشور مقصد برای مهاجرت و اخذ ویزا شرایط کشور میزبان را حتما در نظر داشته باشند و مطمئن شوند که باید در کدام آزمون شرکت کنند.

5 اردیبهشت, 1398

آیلتس ( IELTS ) چیست ؟

آیلتس (IELTS) سرواژه کلمات (International English Language Testing System) و به معنی سامانه بین المللی ارزیابی زبان انگلیسی و یکی از مهم ترین آزمون‌های این زبان است که در اغلب کشورها برگزار می شود.   آیلتس معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی که می‌خواهند در کشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، کار کنند یا به آن کشورها مهاجرت [...]
IELTS, انگلیسی 0 دیدگاه